Сучасні підходи до лікування спастичності: який міорелаксант обрати?

Автор: Т.І. Насонова, д.м.н., професор кафедри неврології № 1 Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л.

Аналіз ефективності цефдиніру в лікуванні гострого гнійного остеомієліту в дітей

Автори: Т.В. Марушко, д.м.н., професор, Т.В. Куріліна, д.м.н., професор, С.А. Якимович Національний університет охорони здоров’я

Ефективність застосування цефдиніру в складі ступінчастої антибіотикотерапії позалікарняної пневмонії у дітей

Автори: Т.В. Марушко, д.м.н., професор, Н.П. Глядєлова, к.м.н., Р.М. Лобода Національний університет охорони здоров’я України

Ефективність і безпека інозину пранобексу в лікуванні пацієнтів із COVID‑19

Пандемія коронавірусної хвороби (COVID‑19) спонукала до прискореного пошуку ліків і вакцин для зниження захворюваності, смертності

Целекоксиб при коморбідних станах

Автори: М. М. Долженко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри кардіології, Ю. О. Лучинська, к.м.н., асистентка кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я

Роль і місце препаратів урсодезоксихолевої кислоти у схемах лікування захворювань гепатобіліопанкреатичної зони, асоційованих з метаболічним синдромом

Автор: К. О. Просоленко, Харківський національний медичний університет, Харків, Україна Ключові слова: урсодезоксихолева кислота, метаболічний