Фінансова звітність

компанії Трокас Фарма Україна

2019 рік

Баланс

(ф. № 1)

 

Завантажити

Звіт про фінансові результати

(ф. № 2)

 

Завантажити

Звіт про рух грошових коштів

(ф. № 3)

 

Завантажити

Звіт про власний капітал

(ф. № 4)

 

Завантажити

Примітки до річної фінансової звітності

(ф. № 5)

Завантажити

Звіт незалежного аудитора за результатами річної фінансової звітності за 2019 рік

Завантажити